Nora bostäder

Seniorbostäder

Våra seniorlägenheter finns i området Göken samt i området Trängen i Nora.
Ingen behovsprövning görs, enda kravet är att du ska ha fyllt 65 år.


Göken Svartälvsgatan 12

Seniorboende Göken

Här ligger sju huskroppar i varierande stil.
En del lägenheter har egen ingång. Hiss till alla lägenheter över markplan.
Antal lägenheter: 39
Lägenhetsstorlek: 1-3 rok
Adress: Rådmansgatan 44, Rådstugugatan 33 - 39 samt Svartälvsgatan 12 - 16

Göken Svartälvsgatan 12

Seniorboende Hagby

Alla lägenheter ligger i markplan och egen uteplats.
Antal lägenheter: 16
Lägenhetsstorlek: 1-3 rok
Adress:Trängkårsvägen 4

Norabostäder AB/Nora Fastigheter AB
Änggatan 11, 713 30 Nora, Tel: 0587-813 10, Fax: 0587-311 166