Nya hyran för 2018 är klar

Förhandlingarna mellan Norabostäder och Hyresgästföreningen har nu avslutats och överenskommelse har träffats om att höjning av hyran kommer att ske först från och med den 1 april 2018.

Taxekostnader såsom fjärrvärme, vatten och renhållning ökar med mellan två och sex procent.
För att täcka ökade taxekostnader samt övriga kostnadsökningar krävs, förutom hyreshöjningar,
både effektiviseringar i verksamheten samt prioritering av underhållsåtgärder.

Höjning av hyra för bostad

Bostadshyran kommer från och med den 1 april att höjas med 1,2 %, vilket omräknat på helår
motsvarar en höjning med 0,9 %. Denna förhandling gäller 12 månader och nästa justeringsdatum
för generell hyresjustering blir därmed 2019-04-01.

Höjning av hyra för bilplats

Parterna har gjort en översyn av hyresnivåer för bilplatser med ambitionen att på sikt likställa hyran
för likvärdiga platser. Denna översyn innebär att hyrorna för bilplatser höjs med 5-15 kr per månad enligt nedan.

P-plats utan el Höjning 5 kr/mån, upp till ny hyra om max 100 kr/mån
P-plats med el Höjning 15 kr/mån, upp till ny hyra om max 180 kr/mån
Carport utan galler Höjning 15 kr/mån, upp till ny hyra om max 250 kr/mån
Carport med galler Höjning 15 kr/mån, upp till ny hyra om max 300 kr/mån
Garage Höjning 15 kr/mån

 

Nora 2018-02-07

Norabostäder AB
Eva Henebäck