Lämna inte kvar sladden i motorvärmaren...

-Använd endast sladdar som är godkända för utomhusbruk.
Det har hänt tragiska olyckor med dödlig utgång på grund av strömförande motorvärmarsladdar.

-Lås alltid luckan till din motorvärmare.
Det är alltid en risk med oskyddade strömförande uttag, till exempel för barn.

-Lämna inte kvar sladden i uttaget när bilen inte är ansluten. Risken finns att barn börjar leka med den.

-Ta alltid för vana att lägga sladden i bilen och låsa luckan till motorvärmaren.

-Du är personligen ansvarig för en sådan eventuell skada om du inte har följt säkerhetsreglerna.

OBS!
Sladdar som sitter kvarlämnade i uttag och/eller sladdar som inte är godkända kommer att tas bort av oss.
Ni får sedan hämta er sladd hos oss på Norabostäders kontor.