Försenade hyresaviseringar

Hyresaviseringarna för april, maj och juni kan komma att bli försenade.
Detta på grund av hyresförhandligar som pågår.

Utskick av hyresavierna sker så snart hyresförhandlingarna är klara.