Fjärrvärmeledning i Gyttorp

I Gyttorp så pågår arbetet med att dra en fjärrvärmeledning till våra fastigheter.
Arbetet utförs av Solör Bioenergi och beräknas vara klart i god tid innan värmesäsongen.

Med den nya värmelösningen minskar vi koldioxidutsläppen med ca 75 ton/år.