Utökat rökförbud från 1 juli 2019

Den 1 juli träder en ny tobakslag i kraft och då blir det förbjudet att röka på vissa allmänna platser
utomhus, till exempel på lekplatser och vid entréer till lokaler som allmänheten har tillträde till.

Exempel på sådana platser är:

- På uteserveringar.
- I lokaler där barn och unga vistas regelbundet. Även på skolgårdar,
lekplatser, fritidshem och förskolor.
- I lokaler avsedda för gemensamt bruk i bostäder eller inrättningar med
särskild vård eller service.
- I lokaler för hälso- och sjukvård.
- På perronger utomhus.
- Vid entréer där allmänheten har tillträde.
- På inhägnade idrottsplatser.

Läs gärna mer här på Folkhälsomyndighetens sidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster