Nya hyran för 2020 är klar

För att möta faktiska kostnadsökningar krävs, förutom en hyreshöjning, både effektiviseringar i verksamheten samt prioritering av underhållsåtgärder.

Förhandlingarna mellan Norabostäder/Nora Fastigheter och Hyresgästföreningen har nu avslutats och överenskommelse har träffats om en hyreshöjning från den 1 april 2020.

Överenskommelsen om hyreshöjning gäller bostäder och de lokaler som inte omfattas av annan förhandlingsklausul.

Överenskommen höjning är 1,75%, med undantag från boende på Vagnmakargränd 2 och 4. Höjningen för Vagnmakargränd 2 och 4 uppgår till 1,25%.

För en genomsnittslägenhet innebär detta en hyreshöjning med ca 100 kr/månad.

Hyra för bilplatser höjs med mellan 5 – 20 kr/ månad.

Höjningen för bilplatser kan variera då vi fortsätter vår strävan att nå likställda hyror för likvärdiga bilplatser.

Nora 2020-02-25

Norabostäder AB / Nora Fastigheter AB
Eva Henebäck