Nora bostäder

Den stora kastanjen är borta

Den stora kastanjen som stod på gården i kvarteret Venus är nu fälld. Den hade med åren blivit väldigt stor. Under flera år har vi på olika sätt stöttat och säkrat upp trädet, men vid årets genomgång konstaterade vi att trädet nu var så ihåligt och instabilt att vi inte längre kunde garantera att det skulle klara höstens kraftiga vindar.

Efter sommaren kommer vi att plantera ett nytt träd på samma plats. Vilken typ av träd som planteras beslutas i dialog med stadsträdgårdsmästaren.

Norabostäder AB/Nora Fastigheter AB
Änggatan 11, 713 30 Nora, Tel: 0587-813 10, Fax: 0587-311 166