Nora bostäder

Distriktsmästerskap i orientering på våran mark

 OK Milan arrangerar distriktsmästerskap i sprint och sprintstafett som kommer att hållas söndag 10 juni. 

Tävlingen kommer att beröra våra fastigheter och sker i befintlig miljö,
vilket betyder att vanliga trafikregler m.m. gäller för de som tävlar.

Bilden nedan är en karta med kontroller som berör våra fastigheter.
Det finns områden på gårdar som är gröna, detta betyder tomtmark och är förbjudet för löpare att passera. Gult markerar gräsytor som kan passeras. Mörkare gröna sträck är häckar som också är förbjudet att passera.

De kommer att ha kontrollvakter med uppsikt över kontroller och löpare så de inte bryter mot tävlingsregler.

Översikt kontrollpunkter

Norabostäder AB/Nora Fastigheter AB
Änggatan 11, 713 30 Nora, Tel: 0587-813 10, Fax: 0587-311 166