Nora bostäder

Norabostäder i sammandrag

 • Antal fastigheter: 32
 • Antal lägenheter: 720 i Nora och Gyttorp
 • Typ av boende: radhus, flerfamiljshus
 • Uthyrning av lokaler i Gyttorps centrum
 • Medarbetare: 21
 • Ägare: Nora Kommun AB
 • Omsättning 2016: 45 Mkr.

                                  

Nora Fastigheter i sammandrag

 • Antal fastigheter: 23
 • Förvaltning av lokaler för barnomsorg, skola, äldreomsorg och administration och politik
 • Uthyrning av lokaler till företag, föreningar och organisationer.
 • Lokaler för uthyrning finns i Pershyttans industriområde, kvarteret Bryggeriet, resecentrum och centrala Nora
 • Ägare: Nora Kommun AB
 • Omsättning 2016: 54 Mkr.
Norabostäder AB/Nora Fastigheter AB
Änggatan 11, 713 30 Nora, Tel: 0587-813 10, Fax: 0587-311 166