För att få hyra hos oss

När du hittat ditt nya hem hos oss och innan det är dags att skriva under avtalet kontrollerar vi att du uppfyller ett antal krav. Våra lägenheter förmedlas till den som har flest köpoäng och i övrigt uppfyller vår uthyrningspolicy.

Uthyrningspolicy

För att vårt samarbete ska fungera smidigt gäller följande för dig som hyresgäst i Norabostäder:

 • Du ska ha fyllt 18 år.
 • Du ska inte ha skulder överstigande 10 000 kr registrerade hos kronofogdemyndigheten eller betalningsanmärkningar överstigande 10 000 kr.
 • Du ska ha goda referenser från tidigare hyresvärd.
 • Du ska kunna betala hyran med din inkomst.
 • Du bör ha gällande hemförsäkring.
 • Sökanden skall inte tidigare ha blivit avhyst eller blivit meddelad avhysning från Norabostäder AB eller hos tidigare hyresvärd.
 • Om du inte uppfyller de ekonomiska kraven gällande inkomst och skulder så kan det finnas möjlighet att komplettera din ansökan med borgensman. Se särskild policy och villkor nedan.

Med inkomst menar vi lön i minst sex månader, pension, företagarinkomst, a-kassa, aktivitetsstöd, studielån, studiebidrag, av Nora kommun styrkt försörjningsstöd, av Arbetsförmedlingen styrkt etableringsersättning, barnbidrag, föräldrapenning, bostadsbidrag, underhållsbidrag, introduktionsersättning och inackorderingstillägg.

Generellt gäller att inkomsten skall avse en period om minst sex månader efter kontraktsstart.

Gällande hemförsäkring bör för din egen trygghets skull finnas innan kontrakt skrivs. Även när du flyttar inom Norabostäder ställs krav på att du ska ha skött dina hyresbetalningar och för övrigt inte ha några anmärkningar som hyresgäst.

Förutsättningar

Som bostadssökande kan du inte tilldelas lägenhet genom att använda en annans persons köpoäng. (ex vis förälder eller bekant.

Den som står på kontraktet skall också vara den som bor i lägenheten och vara mantalsskriven på adressen.

Så här skriver du under ditt hyreskontrakt

När du tackat ja till ett erbjudande och är godkänd som hyresgäst kontaktar Norabostäder dig för att skriva kontrakt. Till detta möte vill vi att du har med dig legitimation, intyg på giltig hemförsäkring samt eventuella intyg från arbetsgivare eller annan inkomstkälla.

Uppsägningstid

Vill du säga upp din lägenhet så är det enligt hyreslagen 3 månaders uppsägningstid, räknat från nästkommande månadsskifte.

Vid dödsfall kan lägenheten sägas upp med 1månads uppsägning, om uppsägningen görs senast en månad efter dödsfallet. Efter det blir det 3 månader enligt hyreslagen. Vid dödsfall kan den efterlevande maken få överta lägenheten. För sambor med gemensamma barn gäller samma sak. Lägenheten ska sägas upp av närmsta anhörig, som ska kunna uppvisa ett vårdnadsintyg där det står vem som har rätt att säga upp avtalet. Vårdnadsintyg får man på begravningsbyrån.

Vid flytt till behovsprövat boende/vårdboende gäller 2 månaders uppsägningstid från nästkommande månadsskifte.

Näringslivsförtur

Vi tillämpar näringslivsförtur. Det innebär att om du fått arbete på orten eller om du startar företag i kommunen och vill flytta hit kan förtur ges i bostadskön. Kravet är en nyanställning och att det är en tillsvidareanställning.
Näringslivsförtur gäller under sex månader från ansökningsdag.
I det fall man tackar nej, eller inte lämnar svar, till ett erbjudande som motsvarar de önskemål man
angett i ansökan anses förturen förbrukad.

Flytt inom Norabostäder.

 • Du skall inte ha orsakat några störningar eller andra anmärkningar.
 • Du skall ha skött dina hyresinbetalningar och inte ha någon skuld till Norabostäder.
 • 3 månaders uppsägningstid gäller.

Byte av lägenhet sinsemellan inom eller utom Norabostäders bestånd.

 • Norabostäder skall godkänna den nya hyresgästen i enlighet med normala kriterier för att få hyra bostad.
 • Minst 1 månads uppsägningstid.
 • Byte inom Norabostäder sker utan besiktning av lägenhet vilket innebär att man tar över lägenheten i befintligt skick och tar över ansvaret för skicket från den tidigare hyresgästen.
 • Att du bott i din nuvarande bostad i minst 1 år.
 • Vid byte nollas dina aktuella köpoäng.

Uthyrning i andra hand

 • Om du vill hyra ut i andra hand måste du inhämta Norabostäders skriftliga godkännande.
 • Andrahandsuthyrning medges om beaktansvärda skäl föreligger och kan styrkas.
 • Andrahandsuthyrningen gäller endast under begränsad tid.
 • Norabostäder ska erhålla kopia på andrahandsavtalet.

Andrahandsuthyrning beviljas om du ska arbeta eller studera på annan ort eller om du vill testa att bo ihop med din partner i hans/hennes lägenhet ett tag.
Vad gäller tillfälligt arbete/studier på annan ort, bör orten ligga längre bort än vad som kan anses utgöra normalt pendlingsavstånd. Det vill säga 8-10 mil och en restid som överstiger 1,5 timme per dag, enkel väg.

 • För studier på annan ort, 1 år i taget, max 3 år.
 • För tillfälligt arbete på annan ort, 1 år i taget, max 3 år.
 • För att provbo (sambo), max ett år inkl. 3 månaders uppsägningstid.
 • För utlandsvistelse, max 1 år.

Bostadskö

Vi använder oss av en bostadskö för att hantera intresse från bostadssökande. Vänd dig till oss så hjälper vi dig att ställa dig i kö och ange dina sökkriterier. Du kan enkelt göra detta via vår hemsida också.

 • Vi har en gemensam bostadskö för vanliga lägenheter och seniorlägenheter.
 • För att teckna avtal på seniorlägenhet så måste du ha fyllt 65år.
 • Du kan dock ställa dig i kö innan du fyllt 65 år.
 • För att kunna hyra en fordonsplats eller stå med i kön till fordonsplats så krävs det att du bor hos Norabostäder.

Antal personer per lägenhet

Norabostäder har riktlinjer för hur många personer som får bo i en och samma bostad. Detta har vi för att förhindra osunda boendeförhållanden, dels för de som bor trångt och dels för de kringboende som påverkas.

Boende per lägenhet:

 • Upp till 50 kvadratmeter, max tre personer
 • Upp till 70 kvadratmeter, max fyra personer
 • Upp till 90 kvadratmeter, max sex personer
 • Upp till 110 kvadratmeter, max åtta personer
 • Upp till 120 kvadratmeter, max tio personer

Här kan du läsa mer ingående i vår uthyrningspolicyPDF

Policy hyresavtal borgensmanPDF

Ansökan om att gå i borgenPDF

Ansökan om näringslivsförturPDF