Norabostäder har fossilfritt i tanken!

Ett budskap som faktiskt har flera betydelser.

För oss är miljön viktig – den finns ständigt med i våra tankar.

Vi strävar alltid efter att göra bästa miljövalet i allt vi gör,
både i vårt dagliga arbete och i vårt planerade underhållsarbete.
T ex vid val av material, i vår planering hur vi på bästa sätt kan
minska vår energiförbrukning, hur vi kan minska vårt avfall,
kort sagt så funderar vi alltid på hur vi kan minska
vår miljöbelastning på alla sätt.

Som sagt miljöfrågan och strävan efter en fossilfri
verksamhet, är ständigt aktuell i våra tankar.

Hjärta med text fossilfritt i tanken

Fossilfri uppvärmning.
Uppvärmningen i våra fastigheter sker huvudsakligen genom fjärrvärme som levereras av Solör Bioenergi Fjärrvärme AB. Den fjärrvärme som levereras i Nora är nu helt fossilfri.

De fastigheter som inte kan ansluta till fjärrvärmenätet värms idag genom pelletspannor och bergvärme. Till dessa anläggningar behöver vi möjlighet att komplettera med viss spetsvärme vid behov. Dessa reservpannor har nu konverterats så att även spetsvärmen är fossilfri.

Elförbrukning
All el vi köper är miljöcertifierad och utgörs av trepartscertifierad vattenkraft. Vi tittar även på möjligheter att tillföra el genom solceller. Vår senaste nyproduktion av sex parhus har alla försetts med solceller på taket, för att komplettera fastighetens elförsörjning med solenergi. Även vår förskola som byggdes 2016 får en del av sin elkraft från solceller.

Fordon/maskinpark
Vi överväger alltid möjligheten till el-fordon vid utbyte i vår fordonspark. Vi har i verksamheten 13 bilar som främst utgörs av servicebilar, varav en är en ren el-bil. Vid genomgång av bilparken kan vi konstatera att våra fordon är i gott skick, eftersom de har en ganska liten körsträcka per år.

Att byta ut alla fordon till el-fordon skulle därför ur ett livscykelperspektiv inte vara hållbart, utan vi anser att det mest hållbara är att se över och överväga möjligheten till el-bil, först när vi har behov av att byta ut ett fordon.

Norabostäder har fossilfritt i tanken….
Att ha fossilfritt i tanken innebär också att vi numera tankar våra fordon med fossilfritt drivmedel.

För att nå vårt mål om en fossilfri verksamhet har vi nu fasat ut vanlig diesel och övergått till ett fossilfritt drivmedel för våra fordon och maskiner. Detta har varit möjligt då vi i samarbete med Nora Linde Frakt nu kan tanka våra fordon med biodiesel, HVO100.

Bara genom att övergå från vanlig diesel till biodiesel i våra fordon så minskar vi vårt koldioxidutsläpp från 30 till 4 ton per år.

Fossilfri verksamhet
Att fasa ut det fossila bränslet ur vår egen verksamhet har under en tid varit en prioriterad åtgärd, och nu är vi där. Vi har nu nått en milstolpe i vår strävan om en fossilfri verksamhet genom att ha en fossilfri uppvärmning och att använda oss av ett fossilfritt drivmedel.