Projekt

Här kan du läsa om våra pågående och planerade projekt.

Det kan vara till exempel nyproduktion av bostäder, ombyggnationer
av Nora kommuns lokaler eller industrilokaler.
Det kan också vara information om projekt i våra bostadsområden som du som boende kan ha nytta av.