Upphandlingar

Är du leverantör av varor eller tjänster, och funderar på hur du kan bli leverantör till oss?

Vi köper varor och tjänster relaterade till vår bostads- och fastighetsförvaltning. Vi är en av delägarna i HBV, vår gemensamma inköpsorganisation. HBV är inköpsorganisation för allmännyttan i Sverige.

Genom HBV gör vi de inköp som är frekvent återkommande. Aktuella upphandlingar annonseras ut löpande.

Vi lyder under Lagen om Offentlig Upphandling.

Det kostar inget att vara ramavtalsleverantör åt HBV-medlemmar, förutom att du ska ha ett konkurrenskraftigt anbud. Du kanske räds att lämna anbud som gäller hela Sverige, Sverigemarknaden kanske är för stor för ditt företag? Du kan begränsa ditt anbud att gälla för Nora, eller Örebro Län, eller annat geografiskt område. Varmt välkommen med ditt anbud! Upphandlingar utanför HBVs ramavtal annonseras i aktuella fall här på vår hemsida.