Beställning av allmän handling

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar såvida de inte är skyddade av sekretess. En sekretessprövning görs därför i varje enskilt fall innan en allmän handling lämnas ut.

Den som begär ut en handling har rätt att få en kopia av handlingen mot en avgift. Avgifterna regleras av Avgiftsförordningen (1992:191).

Vad som avses med allmän handling framgår av 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105).

Begäran om - Utlämning av allmän handling
Vid begäran om en allmän handling skall en beställning med uppgift om önskad handling lämnas till Norabostäder / Nora Fastigheter.

Beställningen gör du enklast genom att fylla i nedanstående formulär.
Du kan också göra din beställning genom att lämna den skriftligt till oss på Norabostäder AB, Änggatan 11, 713 30 Nora.

I beställningen skall det tydligt framgå:
- Vilken handling som begärs utlämnad
- Önskat leveranssätt för handlingen, e-post*, brevpost eller avhämtning i receptionen
- Hur avgiften önskas betalas, faktura eller insättning på bg-konto.

*Handlingar som innehåller personuppgifter skickas inte via mail utan skickas endast per post eller avhämtas i vår reception.

Avgifter
Den som begär ut en handling har rätt att få en kopia av handlingen mot en avgift. Avgifterna regleras av Avgiftsförordningen (1992:191).

Avgiften kan betalas genom faktura eller insättning på bankgiro.

Avgift utgår per sida plus eventuellt porto. Avgiften per sida gäller lika oavsett hur den levereras. Avgiften gäller per sida och inte per papper, en dubbelsidig utskrift räknas därmed som två sidor.

Avgift tas i normalfallet ut för en beställning som omfattar mer än nio sidor.

Avgift per sida
1-9 sidor: Utan avgift
Sida 10: 50 kr
För varje sida därutöver: 2 kr /sida

Beslut kan i vissa fall, t ex vid upprepade småbeställningar, fattas om att avgiften om 50 kr
skall utgå för sid 1-10 och därefter med 2 kr per sida.

Om ett särskilt format eller ett dyrare papper än normalt efterfrågas kan en högre avgift än den föreskrivna tas ut för att täcka den faktiska kostnaden.

Porto
Vid leverans via post tillkommer kostnad för porto och eventuellt postförskott.

Dina uppgifter behandlas i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR).

Här kan du läsa mer om samtycke och hur vi behandlar personuppgifter. Öppnas i nytt fönster.

När du beställer handlingar samlar vi in dina kontaktuppgifter. Vi behandlar dem enbart i syfte att kunna skicka de handlingar du begär.
De personuppgifter som behandlas är namn, adress, telefonnummer, e-postadress.

Du har rätt att vara anonym när du begär ut handlingar.
Vill du vara anonym ska du ringa till oss på telefon 0587-81318


Beskriv så utförligt som möjligt vilken handling du önskar beställa
Önskat leveranssätt av begärd handling: * (obligatorisk)
Önskat leveranssätt av begärd handling:


Jag önskar betala avgiften * (obligatorisk)
Jag önskar betala avgiften