Redogörelse för webbplatsens tillgänglighet

Den här sidan beskriver hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?
Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet
Vi strävar efter att Norabostäders webbplats ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla besökare. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta oss på följande sätt:
skicka e-post till info@norabostader.se
ring 0587-81310

Kontakta tillsynsmyndigheten
Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter angående tillgänglighet på webben.

Myndigheten för digital förvaltning - anmäl bristande tillgänglighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet
Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 (WCAG 2.1). Tillgänglighetsproblem beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • En del sidor i pdf-filer är inskannade och saknar uppläsningsmöjlighet då de baseras på dokument som inte är digitaliserade.
  • Vissa länkar kan vara otydliga vart de leder.
  • Alternativtexter som läses upp vid uppläsning av innehåll saknas på några ställen.
  • Norabostäders bostadskö och Mina sidor ligger i ett separat IT-system, som sköts av leverantören Momentum. Det systemet är inte tillgänglighetsanpassat enligt Webbdirektivet.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2020.

Lansering av webbplatsen
Webbplatsen publicerades 2009, omgjord till responsiv webbplats 2018.

Hur vi testat webbplatsen
Vi har gjort en extern testning av hela norabostader.se utförd av Consid AB och med webbpublicerings­verktyget Sitevisions egen kvalitetskontroll vid publicering av sidor.
Varje sida kontrolleras vid publicering med SiteVisions inbyggda länk- och tillgänglighetskontroll.

Senaste bedömningen på alla sidor gjordes i maj 2020 av Consid AB.

Redogörelsen uppdaterade senast den 23 september 2020.