Våra värdeord
- omtanke, miljö och trygghet

Av oss kan du förvänta dig trygghet, omtanke och miljöhänsyn. Det är en naturlig del av idyllen, och en självklarhet för oss som bostadsföretag.

Omtanke

Förvänta dig att vi känner igen dig när du kontaktar oss eller kommer in på kontoret, och att du får precis samma goda service som alla andra hyresgäster.

Vi vill vårda våra relationer, visa respekt, ett bra bemötande och rättvis behandling. Vi vill vara tillmötesgående och visa att vi bryr oss. För oss är kommunikation viktigt.

Miljö

Förvänta dig att vårt miljöarbete går som en grön tråd genom vår verksamhet. Från vilka bilar vi använder till hur vi sköter utemiljön och behandlar miljöfrågor på andra sätt; i det stora och i det lilla.

Vi ska erbjuda bra standard på lägenheter, samt en välskött utemiljö med välklippta gräsytor och vackra blomsterarrangemang. Lekplatser ses över med tanke på säkerhet. Kompostering har införts.

Trygghet

Förvänta dig en boendemiljö där människor känner varandra, där barn kan gå i dagis och skola bara några minuters väg från där de bor, och där äldre kan flytta till äldreboenden i närheten av sina gamla hem.

Miljön i våra fastigheter ska vara säker; det innebär att vi kontrollerar lås och belysning samt skottar och sandar vid behov.

Kommunikationen, såväl internt som externt, ska vara konstruktiv; vi ska snabbt ge svar på frågor och synpunkter och vara tillgänglig för varandra och för våra hyresgäster. Det skapar också trygghet.