Modernt och bekvämt

Våra seniorbostäder är det centralt belägna Göken samt lugna och naturnära Hagby ängar med strax utanför stadskärnan. Vissa av lägenheterna är även handikappanpassade.

 

Fastighet på kvarteret Gökens seniorbostäder

Göken

Här ligger sju huskroppar i varierande stil.
En del lägenheter har egen ingång. Hiss till alla lägenheter över markplan.

Antal lägenheter: 39
Lägenhetsstorlek: 1-3 rok
Adress: Rådmansgatan 44, Rådstugugatan 33 - 39 samt Svartälvsgatan 12 - 16

Fastighet på Hagby ängars seniorbostäder

Seniorboende Hagby

Alla lägenheter ligger i markplan och egen uteplats.

Antal lägenheter: 16
Lägenhetsstorlek: 1-3 rok
Adress:Trängkårsvägen 4