Utekatter

Vad gäller när du har en utekatt?

Vet du hur du som kattägare skall ordna
tillsyn av din katt?Vad säger lagen?
Å andra sidan, vad kan man göra om
man får oönskade besök av andras katter?

 


Många kattägare vet inte att det är olagligt att lämna sin katt ensam hemma utan tillsyn – om så bara för ett dygn. År 2008 skärptes djurskyddslagen kring tillsyn för katter, vilket innebär att det är ett krav att se till katten minst två gånger per dag. Det är samma regler som gäller för både hundar och katter.

Tillsynen syftar bland annat till att du ska titta på hur katten mår, men det är även kopplat till den sociala kontakt och aktivering som katter behöver – antingen från människor eller andra katter. Detta innebär att du ska ordna tillsyn för din katt jämnt fördelat över dygnet, exempelvis morgon och kväll.

Tillsyn betyder att man ska titta ordentligt på katten, om den har skador, man ska titta på klor, se om den äter och dricker ordentligt. Det ska konstateras att katten mår bra. Skadade, dräktiga och äldre katter kan behöva till och med mer tillsyn än två gånger per dag.

Behöver utekatten samma tillsyn?

Samma regler gäller för både innekatter och utekatter. Trots att många kanske inte tror det behöver även utekatter tittas till regelbundet.

Ibland kan det vara svårt att se till utekatten om den inte är på plats när man söker den. Då får man försöka se till att kalla på katten, och kommer den inte får man försöka igen senare på dygnet.

Om du reser bort, kanske på semester under sommaren, är du alltså skyldig att se till att någon tittar till din katt två gånger per dag alternativt att den får bo på kattpensionat eller hos någon vän.

Vad gör du om du misstänker att någons katt inte tas väl hand om?

Misstänker du att en kattägare bryter mot lagen, till exempel genom att bara ställa ut mat och vatten till sin utekatt då denne åker på semester, finns det olika saker du kan göra.

I första hand, ta kontakt med kattägaren. Du har kanske missat när någon kommit och sett till katten. Förvissa dig om hur tillsynen ser ut genom att prata med kattägaren. Nästa steg är att kontakta Länsstyrelsen, eller polisen i akuta ärenden.

Blir det känt att man bryter mot bestämmelsen om tillsyn kan Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet gå vidare med det. Först söker man då kontakt med ägaren. Om denna inte vidtar åtgärder kan Länsstyrelsen besluta om att omhänderta katten.

Utekatten får röra sig fritt

Om man känner sig störd av kringströvande katter har man själv ett ansvar att freda tomten mot dessa. Katten har enligt lagen rätt att röra sig fritt. Det är upp till den som vill skydda sig att vidta de åtgärder som är möjliga, utan att skada katten.

Kommunens eller stadens allmänna lokala ordningsföreskrifter kan ta upp saker som att katter skall vara märkta med chips, tatuering eller halsband när de vistas utanför egen tomt, att ägare till eller innehavare av katt skall se till att katt är id-märkt, att katt som vistas utomhus hålls under uppsikt av ägare eller någon som företräder denne eller att katter får inte vistas på begravningsplatser, allmän lekplats eller allmän badplats.

Enligt lagen om tillsyn av hundar och katter ska de hållas under tillsyn så de inte orsakar skada eller avsevärd olägenhet. Kattägare, till skillnad mot hundägare, saknar dock strikt ansvar för sin katt. Katten som stör är helt enkelt inget polisärende. Kattägaren anses inte heller som skyldig om katten skulle till exempel repa någons bil. Polisen kan inte utfärda några förbud eller förelägganden, de kan bara hänvisa de drabbade att begära skadestånd.

Så motar du bort ovälkomna katter

Många husägare irriterar sig på lösspringande katter som förorenar i rabatter och hårar ner i utemöbler och barnvagnar. Tips och råd att få bort dessa objudna gäster är många, från att hälla peppar i rabatterna till att spruta vatten på katten.

Vill du freda dig från katter får du själv se till att skydda dig med hjälp av exempelvis ett staket, hålla fönster och dörrar stängda, eller förse dem med nät. Om du sätter upp ett staket gör det inte är genomskinligt, då det är mer inbjudande att hoppa över staketet om katten ser marken på andra sidan.

Man kan köpa elektroniska kattskrämmor som ger ifrån sig ett läte som vi människor inte hör men som katterna blir störda av. Man kan täcka jorden med skiffer eller barkmull så att katten får svårt att gräva.

Ett billigt tips är att spraya citronsaft eller att lägga ut citronskal i rabatterna. Det sägs att katter inte gillar doften, men kom ihåg att upprepa efter regn. Plantera lavendel och rosmarin i dina rabatter, även denna doft sägs avskräcka. Eller plantera vitlök mellan dina växter! Katter gillar inte doften och på köpet kan du skörda egen vitlök.

Locka inte hem andras katter!

Om grannens katt skulle gå hem till dig och du inte lämnar den tillbaka kan du göra dig skyldig till brott. Det kan betraktas vara en stöld, speciellt om de handlar om en dyr raskatt, eller möjligen ett egenmäktigt förfarande.

Hur gör man för att få ta i en eventuell ägare?

Det finns tiotusentals hemlösa katter i Sverige, men det kan vara svårt att veta om en katt är hemlös eller bara strövar runt fritt. Om du ser en katt som du misstänker är bortsprungen kontrollera om den är id-märkt, hör dig för med folk i omgivningen, ring polisen, sätt upp lappar i området. Har du tur dyker det upp en överlycklig och tacksam ägare.

Ägaren till en id-märkt katt hittas genom Kattägarregistret som finns hos Svenska Kennelklubben. På många orter finns ett katthem som kan ta emot en hemlös katt och hitta ett nytt hem till den.