Norabostäder laddar för framtiden och installerar laddplatser för elbilar

Vit bil som laddas med el via sladd

Norabostäders verksamhet är sedan 2020 fossilfri och nu tar vi nästa steg och erbjuder den möjligheten även för våra hyresgäster.

Nu finns 34 laddplatser som är redo att hyras ut till våra hyresgäster som har en elbil, eller går i tankarna att köpa en.

  • Tittar vi på prognoser ser vi att försäljningen av el-bilar ständigt ökar, vilket gör att även behovet av laddplatser ökar.
  • Med nya laddplatser kan vi ge våra hyresgäster möjlighet att hyra sin egen laddplats.

Laddplatserna installeras i två laddkluster med 20 platser på Soltunet och 14 platser på parkeringen i hörnet Kungsgatan/Tullbacken i Nora.

50 % av investeringen finansieras genom bidrag från Klimatklivet, ett stöd som delas ut av Naturvårdsverket. Ett stöd som kan sökas för åtgärder som bidrar till minskat utsläpp av koldioxid, och andra gaser, som påverkar klimatet. Resterande del finansieras genom hyresintäkter från laddplatserna.

  • En viktig faktor för att man ska byta till elbil, är att det finns möjlighet att kunna ladda sin bil på ett bra sätt.
  • Vi är mycket glada över att vi kan erbjuda våra hyresgäster möjligheten att bidra till den gröna omställningen och göra klimatsmarta val.

För mer information se vår hemsida www.norabostader.se

eller kontakta oss på telefon 0587-81310

Eva Henebäck, VD Norabostäder AB

För mer information om våra nya laddplatser