Fastigheter - från 1600-tal till Erskine

Norabostäder har ett mycket varierat utbud av lägenheter som passar för alla. Våra fastigheter ligger centralt belägna med gångavstånd till butiker och allmän service.

Några av våra fastigheter i Nora är från 1600-talets mitt, då Nora fick sina stadsprivilegier. Andra är från 1700- och 1800-talet och tidigt 1900-tal. De allra flesta är av modernare datum, byggda på 1960-talet och framåt.

Hela vårt bestånd i Gyttorps centrum är varsamt renoverat. Till det yttre bor du kvar i femtiotalet, till det inre är lägenheternas standard anpassade till de krav som hyresgäster har idag.

Vårt mål är att du ska hitta ”din” lägenhet oavsett om du bor ensam eller har familj, är ung eller gammal, har barn eller inte. Hur du än vill bo som vår hyresgäst har vi något som passar.

Du kan sköta allt här på webben – dygnet runt! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.