Styrelsen för Norabostäder

Ledamöter

Marc von Melen, ordförande
marc.vonmelen@gmail.com

Monica Sundberg, vice ordförande
matsomonica@telia.se

Ulla Bergström

Ari Kainulainen

Marita Simpson

Bengt Svensson

Michael Swall

Styrelsen för Norafastigheter

Ledamöter

Marc von Melen, ordförande
marc.vonmelen@gmail.com

Monica Sundberg, vice ordförande
matsomonica@telia.se

Ulla Bergström

Ari Kainulainen

Marita Simpson

Bengt Svensson

Michael Swall