Några korta svar om skyddsrum

Frågan om skyddsrum har uppmärksammats mycket de senaste veckorna.
Det här kan vara bra att veta:

  1. Det finns skyddsrum i många av Norabostäders fastigheter. På MSBs hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Myndigheten för Samhällsförsvar och Beredskap) finns en interaktiv skyddsrumskarta där du kan själv kan leta upp närmaste skyddsrum.
    Här är en länk till MSBs skyddsrumskarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
  2. Vid händelse av krig blir du uppmanad att gå till närmaste skyddsrum. Det betyder att även om skyddsrummet ligger i Norabostäders fastighet, så kan det komma att användas av personer som inte bor i huset. Dörren kommer att stå öppen, det vill säga att inga nycklar eller taggar behövs för att komma in.
  3. Många skyddsrum i Sverige används som förråd när det inte är krig. Det är MSB som beslutar om eller när skyddsrummen ska öppnas. När beslutet är fattat har vi som fastighetsägare (tillsammans med andra) 48 timmar på oss att ställa i ordning skyddsrummen för sitt ändamål. För mer information, se MSB:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
  4. I ett iordningsställt skyddsrum ska det finnas vatten upptappat på kärl, värme, ventilation och toalettmöjligheter. Däremot finns det inte till exempel mat eller filtar. På MSBs hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du en lista på saker som kan vara bra att ta med till ett skyddsrum.
  5. Ett skyddsrum är till för att skydda civilbefolkningen i händelse av krig. Ett skyddsrum skyddar från till exempel bomber, splitter, radioaktivitet och gas. Man ska kunna vistas säkert i ett skyddsrum i upp till två dygn.
  6. Svenska skyddsrum är endast avsedda för människor.
  7. Skyddsrum ska vara uppmarkerade med en tydlig vit skylt märkt "skyddsrum".
Skylt Skyddsrum